POMEMBNO OBVESTILO ZA VZREDITELJE 08/2017

POMEMBNO OBVESTILO ZA VZREDITELJE 08/2017

Po navodilu KSV KZS so po 01.01.2018 vsa že izdana in po 01.01.2018 izdana vzrejna dovoljenja (z izjemo pogojnih) trajna in torej podaljševanje po 01.01.2018 ni več potrebno.

 Paritve v sorodstvu (navodilo KSV)
Vzreditelj mora za vsako paritev v sorodstvu do vključno 3. kolena, podati vlogo matični vzrejni komisiji z ustrezno strokovno utemeljitvijo načrtovane kombinacije. Vzrejna komisija potrdi ali zavrne vzrediteljevo vlogo in pripravi ustrezno utemeljitev svoje odločitve. V primeru potrditve vloge, VK posreduje vzrediteljevo in lastno utemeljitev KSV, ki jih bo potrdil ali vrnil VK v dodatno obrazložitev.
Izredni vzrejni pregledi (navodilo KSV)

Vzreditelj mora prošnjo za izredni vzrejni pregled nasloviti pisno na vzrejno komisijo z ustrezno strokovno obrazložitvijo. Vzrejna komisija potrdi ali zavrne vzrediteljevo vlogo in pripravi ustrezno utemeljitev svoje odločitve. V primeru potrditve vloge, VK posreduje vzrediteljevo in lastno utemeljitev KSV, ki prošnjo potrdi ali vrne VK v dodatno obrazložitev.

Comments are closed.