PRAVILA/PRAVILNIKI pomembni za vzrejo

Zakon o zaščiti živali   –  Pravilnik o zaščiti hišnih živali

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200951&stevilka=2571

O odgovornem lastništvu psa (VURS)

www.vurs.gov.si/fileadmin/vurs.gov.si/…/PDF/…/VURS_pes10_tisk.pdf

Pravilnik FCI o vzreji pasemskih psov

www.fci.be/uploaded_files/Breeding_EN.doc

PRAVILNIK O STROKOVNEM DELU KZS

VZREJNI PRAVILNIK KTP sprememba10112017

Comments are closed.