Razpis za Lestvico “Naj Tibetanec za leto 2013”

Klub za Tibetanske pasme tudi v letu 2013 objavlja razpis za  najuspešnejšega/šo razstavnega tibetanca/tibetanko in najuspešnejšega/šo predstavnika/co posamezne pasme.

Prav tako razpisuje tekmovanje za najuspešnejšega tekmovalca/tekmovalko v junior in senior handlingu v letu 2013.

Razpisujemo tudi tekmovanje za najuspešnejše opravljen izpit za psa spremljevalca. Prijavite se lahko vsi, ki ste opravili katerega izmed izpitov  (IPS A, IPS B-BH, IPS C) za leto 2013.

Prav tako nam sporočite ali ste svojim tibetancem opravili katerega izmed izpitov RO (I,II, III, IV) oziroma v kateri agility kategoriji (1, 2, ali 3) tekmujete.

ČE ŽELITE, DA VAŠ KUŽA SODELUJE NA KATERI IZMED LESTVIC, POŠLJITE NASLEDNJE REZULTATE, ki jih vpišete v priloženo excelovo tabelo –  KTP lestvica 2013-prijave Lestvica 2013:

Razstave: fotokopije kartočkov ter ocen in dokazila o zmagah BIS + navedba števila prijavljenih predstavnikov pasme na razstavi

–  JH/SH: potrdilo u uvrstitvi v JH/SH

IPS: kopijo rezultatov izpita ter potrdilo o opravljenem izpitu

RO/agility : kopijo delovne knjižice

Upoštevali bomo vse prijave, ki bodo  do 31.3. 2014 prispele na naslov: Jasna Poznič, Dobeno 52, 1234 Mengeš, SLO oziroma po elektronski pošti na : jasna.poznic@gmail.com.

Dodatna pojasnila:

Prijavijo se lahko  člani KTP, ki s podpisom prijave jamčijo za resničnost poslanih podatkov

Pri razstavni lestvici se:

2A. Točkujejo  zgolj nazivi objavljeni na lestvici

2B.  Parov in vzrejnih skupin ne točkujemo

2C. Točkujejo zgolj razstave pod okriljem FCI

Skrbnik lestvice nanjo ne prijavlja svojih psov ali psov, ki jih ima v solastništvu.

Rezultati so tajni – izračune pregleda UO –  do objave na spletni strain KTP 20.5. 2014, ki ji sledi podelitev priznanj na Klubskem dnevu na Barju  KTP tretjo soboto v maju 2014.

KTP lestvica 2013-prijave

 

Comments are closed.