Vzrejni pregled (na vežbališču KD Domžale) 28.09.2019 od 9h do 12h

Vzrejni pregled (na vežbališču KD Domžale) 28.09.2019 od 9h do 12h

z ocenjevanjem zunanjosti in vzrejnim pregledom in možnostjo pregleda oči in pogačic – dr. Zlata Čop

Zadnji rok za prijave (in plačila) 20.09.2019.

POMEMBNO!!

KSV KZS  je sprejel

Sklep št. 25/11-2016, s katerim je uvedel obvezo razvijanja DNK profilov za vzrejne živali.

Obveza se začne izvajati 01.09.2017 na naslednji način:
1. Vsi samci/samice, ki bodo po 01.09.2017 opravljali VP, morajo za pridobitev VD predložiti dokazilo/certifikat o razvitem DNK profilu.
2. Vsi samci/samice, ki bodo po 01.09.2017 podaljševali VD, morajo za podaljšanje VD predložiti dokazilo/certifikat o razvitem DNK profilu.
3. Vzreditelji morajo za paritve po 01.09.2017 ob prijavi paritve oz. najpozneje ob prijavi legla predložiti dokazilo/certifikat o razvitem DNK profilu za plemenjaka in plemenko. Obveza velja za vse vzrejne živali brez izjeme, tudi za vzrejne partnerje iz tujine.
4. Lastniki uvoženih psov/psic  morajo od 01.01.2018 dalje za vpis v SLR predložiti dokazilo o starševstvu uvoženega psa. Če z njim ne razpolagajo, morajo predložiti dokazilo o razvitem DNK profilu uvoženega psa.
Sklep se takoj objavi na spletnem portalu KZS, istočasno pa se posreduje vsem VK, da ga bodo lahko upoštevale pri pripravi razpisov jesenskih VP.
Navodila za odvzem in označevanje vzorcev krvi ter druge pogoje (EVG) se prav tako objavi na spletnem portalu KZS in posreduje vsem VK.

KZS upošteva certifikate vseh evropskih akreditiranih laboratorijev.

Sklep 24/23–2017: Slikanje okostja

KSV je dne 7.9.2016 sprejel sklep št. 26/11-2016, s katerim je uvedel komisijsko odčitavanje rentgenogramov okostja in izdelavo izvidov.

Obveza za lastnike psov/psic nastopi 01.09.2017 na naslednji način:
1. Za slikanja okostja po 01.09.2017 lahko lastniki psov/psic za pridobitev VD predložijo le izvide, ki jih je izdelala Komisija.

Plačila za članarino, oceno zunanjosti, vzrejni pregled, pregled oči na TRR !!!

PLAČILO V GOTOVINI NA PRIREDITVI NI MOŽNO !

Prijavi na oceno zunanjosti, vzrejni pregled priložite potrdilo o plačilu na TRR :

Članarina KTP Slo: 21,00 EUR

Za člane KTP Slo oz drugih kinoloških društev (članov KZS):

Redni vzrejni pregled: : 20,00 EUR /psa
Redna telesna ocena: 18,00 EUR/psa
Izredni vzrejni pregled: 40,00 EUR/psa (izven datuma rednega pregleda, postopek po navodilih KSV)
Izredna telesna ocena: 36,00 EUR/psa  (izven datuma rednega pregleda, postopek po navodilih KSV)

Pregled oči : 27,38 EUR/psa (pregled možen samo ob vnaprejšnjem plačilu!)

Cene so za nečlane KTP Slo oz drugih kinoloških društev (članov KZS) dvojne !

Pri plačilu na TRR KTP-SLO, Ljubljana, Mivka 30, št. SI56 0510 0801
0464 352  navedite, kaj plačujete (npr. VP, TO, izredni VP, izredna TO,
pod VP in ime psa oz. članarina).

V kolikor imate članarino že plačano, priložite skenirano člansko
izkaznico z nalepko KZS za tekoče leto ali skenirano potrdilo o plačilu.

Prijavnico za vzrejni pregled – klik na povezavo:
https://www.klub-ktp.si/obvestila-vzrejne-komisije/prijava-na-oceno-zunanjosti-in-vzrejni-pregled/
in kopijo rodovnika in zdravstvenih pregledov ter DNK profilom psa z obvestilom ali želite oceno zunanjosti ali/in vzrejni pregled in/ali pregled oči pošljite na: ktp.slovenije@gmail.com

PRIJAVE na oceno zunanjosti in vzrejni pregled vsaj teden dni pred vzrejnim pregledom, prijavljeni s prepoznim nakazilom plačajo dodatno 10 EUR za oceno. Plačilo v gotovini na vzrejnem pregledu ni možno !

OPOZORILO : privedeni psi morajo imeti veljavno zdravstveno spričevalo, iz katerega je razvidno, da je bilo opravljeno cepljenje proti steklini.

Naslov KD Domžale :
https://maps.google.si/maps/ms?msid=206101688695897291455.0004cb256dfc31c2c8037&msa=0

Comments are closed.