Naloge vzreditelja

NALOGE VZREDITELJA  –  PRED  IN PO PARITVI :

 

Pred paritvijo:

–       Preveriti ali si planirana samec in samica ustrezata tako po zunanjosti, kot po značaju in rodovniku (kontaktirajte vzrejno komisijo KTP Slo za dodatna pojasnila)

–       Ali imata oba za pasmo predpisane zdravstvene preglede  (oceno displazije kolkov, pregled oči – veljavnost 12 mesecev !!, pogačic itd.) in ali je kombinacija varna v tem pogledu

–       Ali imata oba narejene za pasmo svetovane genske teste (in se tudi glede na rezultate teh testov odločiti za določeno vzrejno kombinacijo)

–       Ali imata oba veljavno vzrejno dovoljenje ob paritvi :

–       Prijava paritve – izpolniti predpisan obrazec KZS in poslati na KZS skupaj s kopijami zdravstvenih izvidov (in rodovnikom plemenjaka, če gre za plemenjaka iz tujine)

Po kotitvi:

–       Obvestiti vzrejnega referenta, da pride popisati leglo najkasneje 8 dni po skotitvi (vzreditelj mora imeti ob prvem obisku vzrejnega referenta že pripravljena imena za mladiče)

–       Prijavi legla (obrazec KZS) se priloži tudi kopijo članske izkaznice kinološkega društva na kateri je nalepka KZS za tekoče leto

–       Vzrejni referent nato pošlje prijavo legla na KZS

–       Vzreditelj obvesti KZS ali želi tetoviranje mladičev ali le čipiranje (opravi veterinar !)

–       Vzreditelj se dogovori z vzrejnim referentom za naslednji obisk legla, pri pribl. 8 tednih starosti, ko vzrejni referent mladiče tudi ponovno popiše in eventuelno tetovira oziroma jih čipira veterinar.

 

SK KTP Slo

P.Peer

Comments are closed.