Vabilo občni zbor – KTP Slo – 16.11.2023

VABILO V skladu s Statutom Kluba za tibetanske pasme Slovenije, sklicujem REDNI OBČNI ZBOR, ki bo v prostorih KD Domžale 16.11.2023 ob 18.00 uri.

Dnevni red:
1. Otvoritev zbora in pozdravni nagovor predsednice
2. Izvolitev organov zbora – tričlansko delovno predsedstvo – tričlansko verifikacijsko komisijo – dva overitelja zapisnika – zapisnikarja
3. Ugotovitev navzočnost in potrditev dnevnega reda
4. Poročila o delu društva v letu 2022/23 – poročilo predsednika – poročilo tajnika – finančno poročilo blagajnika
5. Razprava o podanih poročilih
6. Izvolitev predsednice/ka
7. Izvolitev članov upravnega odbora
8. Delovni program društva za leto 2024
9. Razno

Vabimo vse člane, da se zbora udeležite in svojo udeležbo tudi pisno potrdite do 02.11.2023 na e-naslov: .ktp.slovenije@gmail.com

Za predsednico Metodo Mikuž
KTP Slo
P.Peer
KTP Slo

 

Comments are closed.