Lestvica 2017

Klub za Tibetanske pasme v letu 2017 objavlja razpis za  najuspešnejšega/šo razstavnega tibetanca/tibetanko in najuspešnejšega/šo predstavnika/co posamezne pasme.

Prav tako razpisuje tekmovanje za najuspešnejšega tekmovalca/tekmovalko v junior in senior handlingu v letu 2017.

Razpisujemo tudi tekmovanje za najuspešnejše opravljen izpit za psa spremljevalca. Prijavite se lahko vsi, ki ste opravili katerega izmed izpitov  (IPS A, IPS B-BH, IPS C) za leto 2017.

Prav tako nam sporočite ali ste svojim tibetancem opravili katerega izmed izpitov RO (I,II, III, IV) oziroma v kateri agility kategoriji (1, 2, ali 3) tekmujete.

ČE ŽELITE, DA VAŠ KUŽA SODELUJE NA KATERI IZMED LESTVIC, POŠLJITE NASLEDNJE REZULTATE, ki jih vpišete v priloženo excelovo tabelo – Lestvica 2016:

       – Razstave: fotokopije kartočkov ter ocen in dokazila o zmagah BIS + navedba števila prijavljenih predstavnikov pasme na razstavi

      –  JH/SH: potrdilo u uvrstitvi v JH/SH

       – IPS: kopijo rezultatov izpita ter potrdilo o opravljenem izpitu

       – RO/agility : kopijo delovne knjižice

  Upoštevali bomo vse prijave, ki bodo  do 31.3. 2018 prispele na naslov: Jasna Poznič, Murnikova 18,Ljubljana, SLO oziroma po elektronski pošti na : jasna.poznic@gmail.com.

Dodatna pojasnila:

Prijavijo se lahko  člani KTP, ki s podpisom prijave jamčijo za resničnost poslanih podatkov

 Pri razstavni lestvici se:

                       2A. Točkujejo  zgolj nazivi objavljeni na lestvici

                        2B.  Parov in vzrejnih skupin ne točkujemo

                        2C. Točkujejo zgolj razstave pod okriljem FCI

 Skrbnik lestvice nanjo ne prijavlja svojih psov ali psov, ki jih ima v solastništvu.

 Rezultati so tajni – izračune pregleda UO –  do objave na spletni strani KTP 2. 5. 2018

POMEMBNO: Lestvica bo objavljena, če bo prijavljenih vsaj 10 psov.

Comments are closed.